Phong Trào Thiền Định Kim Tự Tháp

      Ăn Thực Vật là tuyệt đối cần thiết cho một đời sống tâm linh. Sự thật, Tâm Linh và Ăn Chay là đồng nghĩa với nhau. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI CHỈ ĂN THỰC VẬT. Khoa học lượng tử năng lượng đang dần nhận ra những ảnh hưởng không tốt của thịt động vật lên cơ thể con người. Điều cốt lõi của mọi tổ chức niềm tin chính là tình yêu. Tình yêu không gì khác hơn là đối xử tốt với những người anh em động vật của chúng ta trên trái đất này. ĐỘNG VẬT KHÔNG PHẢI LÀ THỨC ĂN CHO CON NGƯỜI.

Bên cạnh đó, chúng ta không nên ăn quá nhiều. Chúng ta chỉ nên ăn vừa đủ nhu cầu … không tham lam. Chỉ ăn khi cảm thấy đói. Nếu bạn không đói, bạn đừng nên ăn.

– Minh Sư Patriji

   

Phong Trào Thiền Định Kim Tự Tháp

Ăn Thực Vật là tuyệt đối cần thiết cho một đời sống tâm linh. Sự thật, Tâm Linh và Ăn Chay là đồng nghĩa với nhau. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI CHỈ ĂN THỰC VẬT. Khoa học lượng tử năng lượng đang dần nhận ra những ảnh hưởng không tốt của thịt động vật lên cơ thể con người. Điều cốt lõi của mọi tổ chức niềm tin chính là tình yêu. Tình yêu không gì khác hơn là đối xử tốt với những người anh em động vật của chúng ta trên trái đất này. ĐỘNG VẬT KHÔNG PHẢI LÀ THỨC ĂN CHO CON NGƯỜI.

Bên cạnh đó, chúng ta không nên ăn quá nhiều. Chúng ta chỉ nên ăn vừa đủ nhu cầu … không tham lam. Chỉ ăn khi cảm thấy đói. Nếu bạn không đói, bạn đừng nên ăn.

– Minh Sư Patriji